De Lüning aanpak

In al onze projecten proberen we zo duurzaam mogelijk met het bouwmateriaal om te gaan. Hiervoor hanteren we onze eigen Trias Materialica:

• Maak bewuste keuzes; maak de milieu impact van je ontwerp inzichtelijk

• Gebruik zo min mogelijk materiaal

• Gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare materialen (biobased);

• Gebruik de overige materialen zodanig dat ze makkelijk opnieuw te gebruiken zijn.

Minimaal materiaalgebruik
Met slimmer construeren kun je materiaal besparen. Lichtere constructies, minder materiaal en minder zware funderingen. Slimmer construeren betekent overigens niet altijd constructies zoveel mogelijk uitknijpen. Zo kan het duurzaam (en dus slim) zijn om bepaalde constructies op een hogere belasting te berekenen, zodat in de toekomst een andere functie mogelijk is.

 

Efficiënte constructiesystemen
De huidige bouwpraktijk wordt gekenmerkt door veel recht-toe-recht-aan-constructies. Deze constructies leiden bijna nooit tot minder materiaalverbruik. Maar vaak zijn er efficiëntere oplossingen mogelijk die niet meer hoeven te kosten, maar wel veel minder materiaal vragen.

Juist voor dergelijke efficiënte constructiesystemen hebben wij een enorme passie. Niet alleen besparen deze bijzondere constructies veel grondstoffen, ze zijn vaak ook bijzonder fraai en heel elegant.

Voorbeelden van dergelijke constructiesystemen zijn:

• Koepels

• Vouwdaken

• Sandwichpanelen

 

Voorkom afval
Een hele andere manier om materiaal te besparen is door het voorkomen van afval door slimme productiemethoden. Een mooi voorbeeld hiervan is het project PD-lab, waarbij bouwelementen worden gefreesd uit standaard plaatmateriaal. Door de computergestuurde productie wordt bijna al het materiaal uit een plaat benut.