Kantoren

Well House Amsterdam

Terug naar het overzicht

Well House Amsterdam

Een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld zal eind 2025 verrijzen aan de Zuidas in Amsterdam. Een houten constructie op deze schaal is nog nooit eerder uitgevoerd. Het gebouw is ontworpen in een hybride draagstructuur van hout-beton en krijgt een transparante gevel. Er is een centrale betonnen kern, houten kolommen en stalen liggers. In de gevel is een houten ligger opgenomen. De vloer is ontworpen als hout-betonvloer, met een onderzijde van hout die samenwerkt met een opstort van beton.

In de tenderfase is door de combinatie JPvE/ Derix/ Adviesbureau Lüning een alternatief voorgesteld met vloeren uit CLT. NSI heeft besloten om deze variant over te nemen en in te dienen bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Het kantoorgebouw wordt gesitueerd op een bestaande tweelaagse parkeerkelder. Ten einde de nieuw benodigde fundering te kunnen realiseren, zal de bestaande parkeergarage worden gesloopt tot op het niveau van laag -2. De bestaande keldervloer (niveau -2) zal worden behouden en vanaf dat niveau zullen nieuwe funderingspalen worden aangebracht door deze keldervloer. Op deze keldervloer zullen nieuwe poeren en andere benodigde funderingselementen worden aangebracht.

De constructie
De constructie van Well House, denk aan de vloeren, kolommen en plafonds, wordt volledig uit CLT (Cross Laminated Timer) gebouwd, afkomstig uit duurzame Europese bossen. De toren krijgt, boven de taps toelopende houten voet, een gevel die uit aluminium en glas is opgebouwd. Hiervoor wordt “low iron glass” gebruikt, dat maakt het mogelijk om niet alleen van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen te kijken. Zo zul je vanuit elk perspectief, ook vanaf de straat, de houten constructie straks goed kunnen zien.

Ecologische voetafdruk
Er is berekend dat in de houten constructie van Well House straks zo’n 3.500 ton aan CO2 opgeslagen ligt, tijdens de gehele levensduur van het gebouw en nog lang daarna. De ecologische voetafdruk is daarmee substantieel lager dan bij een vergelijkbaar gebouw uit beton en staal.

WELL-label
Well House moet ook, zoals de naam al doet vermoeden, de meest comfortabele en gezonde werkplek bieden aan de gebruikers van het gebouw. Gestreefd wordt naar het behalen van een WELL Platinum label – het hoogst haalbare certificaat binnen de zogenaamde WELL Building Standard. Dit systeem meet hoe gezond de werkomgeving is op basis van zaken als daglichttoetreding, akoestiek en luchtcirculatie.

Rol Adviesbureau Lüning  
Inmiddels is door het ontwerpteam, met onder andere Dam&Partners als architect en Van Rossum als hoofdconstructeur, een Definitief Ontwerp (DO) gemaakt voor het gebouw. Het project is inmiddels DO gereed en de bouwaanvraag zal binnenkort worden ingediend. Ten behoeve van de bouwaanvraag heeft Adviesbureau Lüning een alternatief principe voor de vloer ontworpen. Hiertoe zijn principe details geschetst, ontwerpberekeningen gemaakt en zal een memo inzake de brandwerendheid van de vloer worden opgesteld, welke kan worden meegestuurd met de bouwaanvraag.

Daarnaast heeft NSI aangegeven graag een tussenfase te willen introduceren waarin een aantal mogelijke optimalisaties aan de houtconstructie kunnen worden onderzocht. De mogelijke optimalisaties zullen zijn gericht op kostenbesparing met behoud van kwaliteit en integraliteit. Doel is een goed beeld te krijgen van de mogelijke besparingen, zodat er een bouwteamovereenkomst gesloten kan worden met de uitvoerende partijen.

In de fase Technisch Ontwerp is Adviesbureau Lüning ontwerpend constructeur hout. Hierbij zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp van de houtconstructie.

Projectgegevens

Opdrachtgever

NSI

Architect

Dam & Partners

Hoofdconstructeur

Van Rossum

Constructeur houtconstructie

Adviesbureau Lüning

Aannemer

J.P. van Eesteren

Status

Technisch Ontwerp gereed