Openbare gebouwen

The Natural Pavilion

Terug naar het overzicht

The Natural Pavilion

The Natural Pavilion is een stapeling van innovaties. Naast de unieke HoutKern module die is toegepast bij de bouw, zijn er binnen en buiten het gebouw innovaties toegepast. Zo laat het de mogelijkheden zien van het toepassen van groen in de gebouwde toekomstige woon- en werkomgeving, nieuwe vormen van regenwateropvang, optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, ventilatie en minimaal energiegebruik. Parametrisch ontwerpen is toegepast om het ontwerp te optimaliseren op het gebied van architectuur, constructies, bouwfysica en duurzaamheid.

The Natural Pavilion krijgt een tweede leven.
The Natural Pavilion, blikvanger tijdens de afgelopen Floriade Expo in Almere, krijgt een tweede leven. Op dezelfde plek waar in de komende jaren een woonwijk verrijst, wordt het voormalige Rijkspaviljoen onderdeel van de Flevo Campus. Daarmee doet het door het consortium Circlewood en DP6 architectuurstudio ontwikkelde modulaire, circulaire en biobased gebouw ook in zijn tweede functie precies waarvoor het is ontwikkeld: mensen inspireren dat ‘Paris Proof’  bouwen nu al kan en navolging verdient.

Vanaf de allereerste schetsen was duidelijk dat The Natural Pavilion na sluiting van de Floriade deels of in zijn geheel, op dezelfde plek of ergens anders, een nieuwe functie zou krijgen. Dat is immers waar het bij circulair bouwen om draait: losmaakbaarheid en hergebruik van (bouw)materialen. Het unieke gebouw blijft vooralsnog waar het staat: op het terrein van de Flevo Campus in Almere. Flevo Campus zelf wordt de nieuwe huurder en zal het gebouw samen met de provincie Flevoland gaan gebruiken als kantoor-, ontmoetings- en congreslocatie rondom de thema’s circulair, biobased bouwen en stedelijke voedselvraagstukken. The Natural Pavilion zal straks onderdeel zijn van een bruisende campus voor onderwijs, wetenschap, ondernemerschap en beleid.Voor meer informatie: kijk op deze website.

Projectgegevens

Status

gereed (2022)

foto's

ScagliolaBrakkee