Product Development Lab geopend

Product Development Lab geopend!

Op vrijdag 12 mei is de feestelijke opening van het Product Development Lab in Delft gevierd. Het tijdelijke paviljoen is modulair, circulair, heeft een hoge mate van materiaal efficiëntie en is grotendeels biobased. Voor minimaal 1 jaar vormt het bouwwerk het onderkomen voor studenten en onderzoekers van het samenwerkingsverband 4TU Bouw. Het bouwwerk is geplaatst op een steigerconstructie en is éénlaags met een zadeldak. Adviesbureau Lüning maakte de hoofd- en detailberekeningen voor het bouwwerk.

Modulair
Het paviljoen is opgebouwd uit 4 type element: vloerbalken, wandelementen, dakelementen en randliggers. De elementen wegen per stuk maximaal 50 kg waardoor ze zonder materieel door 2 man getild mogen worden. Uitstekende nokken, die precies in uitsparingen van aansluitende elementen vallen, vormen de onderlinge verbindingen van het bouwsysteem.

Circulair
Door het gebruik van nokken als onderlinge verbinding is het bouwsysteem eenvoudig te demonteren en op een andere plek opnieuw te monteren. Dit maakt het systeem uitermate geschikt voor bouwwerken met een tijdelijke status. Het PD Lab is de eerste toepassing van het systeem als volwaardig bouwwerk in een buitensituatie. Naar schatting zal in de toekomst de bouwtijd van een dergelijk paviljoen teruggebracht kunnen worden tot ca. één week.

Materiaal efficiëntie
De verschillende bouwelementen worden middels een computergestuurde CNC-freesmachine uit standaard platen gezaagd. De elementen zijn zo geoptimaliseerd dat nagenoeg de gehele plaat hierbij wordt benut; er blijft nauwelijks restafval over. Na het frezen worden de verschillende stukken plaatmateriaal samengesteld tot bouwelementen. De elementen hebben een nauwkeurigheid van 0,5 mm!

Biobased
Het grote voordeel van deze minieme maattoleranties is enerzijds het voorkomen van bouwfouten: de elementen passen perfect in elkaar. Anderzijds kan door de exacte passing het gebruik van kit en PUR-achtige vulschuimen worden voorkomen. Omdat het basismateriaal voor de bouwelementen bestaat uit Eco-OSB, is het totale paviljoen grotendeels biobased. Alleen de gevelbekleding en de pui bestaan uit (gerecycled) aluminium en glas.

Met het PD lab heeft op de campus van de TU Delft is een eerste stap gezet van een nieuwe en veelbelovende ontwikkeling van een modulair, circulair en duurzaam bouwsysteem.