Paris Proof Constructies

In 2015 werd het Klimaatakkoord in Parijs gesloten, waarin 195 landen hebben afgesproken te streven naar een maximale opwarming van anderhalve graad. Lange tijd was het onduidelijk op welke wijze de afspraken van Parijs vertaald konden worden naar meetbare doelstellingen voor de gebouwde omgeving. Met de CO2-budgetbenadering, voor Nederland uitgewerkt door DGBC en NIBE, is er nu eindelijk duidelijkheid over het CO2-budget dat ons resteert. De resultaten liegen er niet om: zonder reductie zijn we voor 2030 al door ons budget heen.

Sinds 2015 is er veel veranderd, zo zijn gebouwen energiezuiniger geworden en zelfs langzaam op weg om helemaal energieneutraal te worden. Dit is een goede ontwikkeling, maar er moet veel meer gebeuren: de bouw is een grote uitstoter. Op het gebied van materiaalgebruik is er bijvoorbeeld maar weinig vooruitgang geboekt. De milieu-impact die wordt veroorzaakt door gebruik van bouwmaterialen is niet of nauwelijks verminderd in de afgelopen 8 jaar.
De urgentie van het probleem is groot. Voor Adviesbureau Lüning is dit aanleiding voor een aantal belangrijke vragen: wat is de materiaalgebonden CO2-impact van onze constructies? Passen onze duurzame houtconstructies eigenlijk wel binnen het ons resterende budget? Hoe zorgen we ervoor dat duurzaam nog duurzamer wordt, en verlagen we de impact van onze constructies op het gebied van materiaalgebonden CO2?

Wij willen antwoord op deze vragen. Om inzicht te krijgen in onze eigen aandeel aan het klimaatprobleem én daadwerkelijk het verschil maken door onze bijdrage systematisch te verlagen. Als constructeur hebben wij een belangrijke rol in het kiezen van de toe te passen materialen in een gebouw. Ongeveer 60% van de materialen zit namelijk in de hoofddraagconstructie. Dit maakt dat de constructeur grote invloed kan hebben op materiaalgebonden CO2. En ja, onze houten gebouwen doen het uiteraard al goed op het gebied van duurzaamheid. Maar ook voor die gebouwen kunnen en moeten we de lat hoger leggen.

Hoe we dat gaan doen? Allereerst door de impact van onze recent opgeleverde projecten vast te stellen met behulp van het rekenprotocol ‘Paris Proof Materiaalgebonden’, meten is immers weten. Op basis van deze resultaten kunnen we leren en onze toekomstige ontwerpen verbeteren. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met onze verantwoordelijkheid als constructeur om te gaan. Daarom zullen we de resultaten van onze studie delen zodra deze beschikbaar zijn. We roepen alle constructeurs op om hetzelfde te doen, samen leren we nog sneller!

Houd onze website en LinkedIn pagina in de gaten, de komende tijd delen we meer met jullie over onze aanpak en ambities!