Definitief ontwerp Biosintrum gereed

Definitief ontwerp Biosintrum gereed

In het Friese Ooststellingwerf wordt binnenkort gestart met de bouw van het Biosintrum, hét kenniscentrum voor de Biobased economy. Het gebouw moet straks één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa worden.

Het betreft een 2-laags stervormig gebouw, waarvan de drie vleugels samenkomen in een centraal atrium. Het gebouw is ontworpen met Biobased materialen als uitgangspunt, d.w.z. dat de gebruikte materialen van natuurlijke oorsprong en hernieuwbaar zijn.

Verder is het streven om de materialen na gebruik weer als grondstof in de natuurlijke kringloop te laten terugkeren. Zo is het gelukt een gebouw te ontwerpen dat voor 80% uit Biobased materialen is opgebouwd.

Er wordt onder andere duurzaam geteeld Accoyahout toegepast voor de houtconstructie (in buitenklimaat), OSB-zero in de vloerconstructie en wordt er leem in de vloeren verwerkt. Het kenniscentrum voor de Biobased Economie wordt verzamelplaats voor onderwijsinstellingen en bedrijven, gericht op kennisdeling en innovatie.

Adviesbureau Lüning is als hoofdconstructeur betrokken bij het constructief ontwerp van het Biosintrum.