Bouw Wildopvang Avolare Doorwerth vordert gestaag

Wildopvang Avolare Doorwerth
Met de uitbraak van Corona lijkt de stikstofcrisis ver weg, maar inmiddels staan er wel degelijk borden met 100km/uur op de Nederlandse wegen. Stikstofloos bouwen zal daarom op de agenda blijven staan. De nieuwbouw vn Faunaopvang Avolare laat zien dat het mogelijk is.

Uitspraak Raad van State
Net als vele andere projecten werd ook de Faunaopvang in eerste instantie meegezogen door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2018. Het project Avolare in Doorwerth kwam stil te liggen, ondanks dat het project juist een bijdrage wil leveren aan de natuur en biodiversiteit. De creativiteit van aannemer en architect, gecombineerd met de lichtheid van een houten gebouw gaf de oplossing: stikstofloos bouwen.

Duurzaam ontwerp
Omdat duurzaamheid al een belangrijk speerpunt was bij het ontwerp van Avolare, is de stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase al minder dan van het huidige gebruik. Bottleneck voor de realisatie van het gebouw was de bouwfase. De bouwlocatie bevindt zich pal naast een natuurgebied en met de inzet van dieselmaterieel is stikstof uitstoot niet te voorkomen. Dit was reden om de vergunning voor de nieuwbouw niet af te geven.

Stikstofvrij bouwen gaf de doorslag
Deze nieuwe werkelijkheid dwong, of beter gezegd, gaf de mogelijkheid om verder te onderzoeken hoe de stikstofuitstoot in de aanlegfase naar 0 gebracht kon worden. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is gekeken of een filterunit, die het stikstofgehalte in de lucht reduceert als compensatie van de stikstof die uitgestoten wordt, geplaatst kon worden. Deze vangt meer stikstof af dan we produceren, waardoor het bouwproject zelfs stikstof-positief werd! De lucht wordt zelfs schoner dan wanneer er helemaal niet gebouwd zou worden. Echter is lucht filteren geen bronmaatregel en dat is een vereiste. Uiteindelijk is ervoor gekozen alle kraanbewegingen en graafwerkzaamheden elektrisch uit te voeren. Dat was een grote stap richting stikstofvrij bouwen. De te grote bouwonderdelen die niet met een kleinere elektrische kraan te tillen zijn, worden in delen op hun plek getild, waardoor ze toch elektrisch te tillen zijn. Elektrische graafmachines zijn wat kleiner dan traditionele graafmachines, enige gevolg is dat de graafwerkzaamheden wat langer zullen duren. Tenslotte zijn er concrete afspraken gemaakt over het aantal verkeersbewegingen. Toevoer van materiaal gaat efficiënter, dus in een keer meerdere pallets, in plaats van één pallet per verkeersbeweging en de werknemers en onderaannemers gaan deels verplicht carpoolen. Daarmee is de stikstofuitstoot tijdens de Aanlegfase gereduceerd naar de 0,00 mol/ha/jr!

Wat wordt er gebouwd?
Wildopvang Avolare aan de Boersweg 2 in Doorwerth is een stichting met ANBI status die jaarlijks 6.000 wilde dieren op zal vangen. Inheemse diersoorten, als kleine zoogdieren en vogels, ziek of verwond, zullen gerevalideerd en gerehabiliteerd worden om ze vervolgens weer uit te zetten Naast de opvang is educatie, verspreiden en verzamelen van kennis over het beschermen van de natuur een belangrijk speerpunt, om het maatschappelijke bewustzijn te vergroten. Daarnaast bevinden zich op het terrein buitenverblijven. In Nederland is er geen wild- en vogelopvang in deze vorm.

Het gebouw beslaat zo’n 1.200m2, op een kavel van 6.000m2 met 1.100 m2 buitenverblijven en wordt gebouwd met natuurlijk materialen. Het centrum wordt geheel in hout opgetrokken aangevuld met hergebruikte materialen. Uiteraard is het natuurinclusief ontworpen en wordt het omringd door een ecologisch ingericht landschap. Het gebouw is gasloos, energieleverend en de dierenambulances rijden straks elektrisch.

Als je echt wilt, kan het wel, dat is helder. De stikstofcrisis biedt ook juist kansen! Ontwerp en bouw in hout en met natuurlijke/biobased materialen! Zonder heel ingrijpende maatregelen is stikstofvrij bouwen gewoon mogelijk!